Testa-v-aş creativitatea!

Ia ziceţi, ce reprezintă desenele de mai jos? Ele sunt realizate de domnişoara cocuţă în vârstă de 3 ani. Vă rog să vă concentraţi şi să nu tăiaţi speranţele tinerei artiste. Nu-i criticaţi talentul grafic poate inexistent, nici ideile copilăroase, chiar infantile, pe care le are referitor la oameni. Şi nici nu vă supăraţi că nu ştie să sculpteze în biscuiţi, ok?

Să trecem la treabă aşadar.

1. Întrebarea 1: ce formă constituie bucăţile de biscuite de mai jos?Precizări: biscuitele a fost rupt în mai multe bucăţi, voluntar, iar bucăţile au fost aşezate într-o formă pe care mi-a explicat-o micuţa domnişoară. Când i-am arătat fotografia peste două săptămâni, a recunoscut imediat forma şi a denumit-o: este un/o….(continuaţi voi).

2. Întrebarea 2: ce reprezintă desenul de mai jos? Câte figuri similare puteţi descoperi?